در اول هر تغییری، برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، بالطبع همه سختی ها و فراز و نشیب های مسیر دیده نمی شود. آرمان ها بدون در نظر گرفتن شرایط، بی پرده و روشن بیان می شود. شاید بتوان با نگاهی به روزنامه های اول انقلاب اسلامی، فهمید که "ساخت مسکن برای همه ضعفا" و یا "حذف ربا از سیستم بانکی" از آرمان های اقتصادی-اجتماعی انقلاب و رهبر انقلاب بوده است و حتی آزادی بیان در چارچوب موازین اسلامی از ایده های مدیریت سیاسی جامعه بوده تا جایی که آیت الله طالقانی "انتقاد از حکومت و انتصابات را واجب می داند" و در جایی "هر گونه محدودیت برای ایدئولوژی های مختلف را منع می کند". اما از نکات جالب اینجاست که قرار بوده "دوره خدمت سربازی به یکسال کاهش پیدا کند" و در جایی دیگر، رهبر انقلاب، "گوشت یخ زده را حرام اعلام می کند"!

+ نوشته شده توسط سینا کمالخانی در شنبه پانزدهم تیر 1392 و ساعت 13:20 |